Logo
1

Thông tin tài khoản

Thiết lập chi tiết tài khoản của bạn
2

Thông tin nhà cung cấp

Đăng ký thông tin nhà cung cấp của bạn
3

Giấy chứng nhận nhà cung cấp

Các tập tin bắt buộc của nhà cung cấp
4

Hoàn Tất

Bạn đã hoàn tất đăng ký

Nhập thông tin tài khoản của bạn

Sử dụng 8 ký tự trở lên với tổ hợp các chữ cái, chữ cái in hoa, số & ký hiệu.

Đăng ký nhà cung cấp

Tải lên hình ảnh/tài liệu chứng nhận của bạnThả tệp ở đây hoặc nhấp để tải lên

Tải lên tối đa 1 tệp


Thả tệp ở đây hoặc nhấp để tải lên

Tải lên tối đa 1 tệp


Thả tệp ở đây hoặc nhấp để tải lên

Tải lên tối đa 1 tệp

Nhập vào link drive bao gồm các hồ sơ sau: Hình chụp nhãn phụ, Giấy chứng nhận công bố chất lượng, Giấy phép đăng ký lưu hành, Các hồ sơ, giấy tờ khác để phân phối, lưu hành sản phẩm trên thị trường.

Bạn đã hoàn tất đăng ký

Chúng tôi cần sự quan tâm của bạn !

Tài khoản của bạn đã được tạo, vui lòng kiểm tra email của bạn và bạn có thể đăng nhập Tại đây
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập.